funteqdiving.nl Ariregister rik

e-Business Register | RIK

ariregister rik

Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid ning andmed tuleb maakohtu registriosakonnale esitada kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Välismaa äriühingu filiaal esitab välismaa äriühingu majandusaasta aruande maakohtu registriosakonnale ühe kuu jooksul arvates äriühingu majandusaasta aruande kinnitamisest või seitsme kuu jooksul arvates …

ariregister.rik.ee - Äriregistri teabesüsteem

ariregister rik

E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.

Äriregistri teabesüsteem

ariregister rik

ariregister.rik.ee Äriregistri teabesüsteem e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.

Euroopa äriregister | RIK

Teile endale, teie poolt esindatavale juriidilisele isikule, lapsele või eestkostetavale kuuluvate kinnistute andmetega saab tasuta tutvuda uues e-kinnistusraamatus.Samal lehel saavad enda majaga seotud andmeid tasuta vaadata ka korteriühistu esindajad ning korteriomandite omanikud.

Ettevõtjaportaal | RIK

ariregister rik

Central Commercial Register is an online service based on the central database of Estonian registration department of the court. The central database includes digital data from the commercial register, the commercial pledge register, the register of state agencies and local government institutions, the register of non-profit associations and foundations.

ariregister.rik.ee | Domain infomation, DNS analytics

Ariregister.rik.ee has Server used 194.106.119.104 IP Address with Hostname in Rae Parish, Estonia.Below listing website ranking, Similar Webs, Backlinks. server ping response time 286ms

e-äriregister | RIK

Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ …

Majandusaasta aruanne | RIK

Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile elektrooniliselt esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning määrata enda asutuse andmekaitsespetsialisti.

Euroopa äriregister | RIK

RIK on keskne hankija ministeeriumite, nende haldusala asutuste ning Riigikantselei kontoriarvutite ja monitoride soetamisel. Loe lähemalt Keskne hankimine kohta Logi sisse. Muud teenused. Laevakinnistusraamat, Abieluvararegister, E-Notar, E-Arest, Pärimisregister, Ettevõtte asutamise API, X-tee Generaator.

rik.ee - Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Äriregistri teabesüsteem - Turvakontroll: Sisesta mõlemad sõnad allolevasse tekstikasti: NB! Päringute tegemine veebilehele automaatprogrammidega on keelatud!

Ariregister.rik.ee is a CNAME to ariregister.gslb.rik.ee

ariregister rik

Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:

Äriregistri teabesüsteem - ariregister.rik.ee

ariregister rik

This section shows a quick analyis of the given host name or ip number. Ariregister.rik.ee is a CNAME to ariregister.gslb.rik.ee. Ariregister.gslb.rik.ee has two IP numbers. IP numbers. The IP numbers are 194.106.119.104 and 213.184.53.250.The IP numbers are in Estonia.

ariregister.rik.ee-ariregister - buildwebhost.com

Euroopa ettevõtete andmeid on võimalik tellida ka e-maili teel, saates vastava tellimuse RIK infoteeninduse meiliaadressile info@rik.ee. Kirjalikul pärimisel saab andmete eest tasuda arve alusel. Kirjalikul pärimisel saab andmete eest tasuda arve alusel.

Kinnistusraamat - ariregister.rik.ee

ariregister rik

The e-Business Register is a service based on the database of the registry departments of county courts and displaying the real-time data of all legal persons registered in Estonia. You can view the data related to you free-of-charge by logging in with your ID-card.

kuidas teha krevette

ttü investeerimisklubi

kuidas toimub visuaalse info töötlemine ajus?

väikese poni mängud

kuidas oma elu paremaks muuta