funteqdiving.nl Kuidas nimetatakse mingi hulga kõikide osahulkade hulka ?

LÕPLIKKUS JA LÕPMATUS

kuidas nimetatakse mingi hulga kõikide osahulkade hulka ? Hulka nimetatakse . lõpmatuks, kui selles leidub niisugune „päris osa“ (st selline osa, mis ei sisalda kõiki antud hulga elemente), mille kõik elemendid saab sättida üks-ühele vastavusse kõnealuse hulga kõikide elementidega. Hulka nimetatakse. lõplikuks, kui ta pole lõpmatu

2. Graa d ja t~oestamisviisid

tühi hulk on elementideta hulk. Tühi hulk ∅ on iga hulga osahulgaks ∀𝐴(∅ ⊂ 𝐴). Mingi hulga A astmehulgaks 2 𝐴 ehk 𝑃(𝐴) nim selle hulga kõikide osahulkade hulka.

Ordinaalarv – Vikipeedia

kuidas nimetatakse mingi hulga kõikide osahulkade hulka ? Täielikult järjestatud hulga ordinaalarv on siis kõikide hulgaga järjestusisomorfsete elementide ekvivalentsusklass vähimas universaalhulgas, mis sisaldab hulgaga järjestusisomorfseid hulki. Scotti-Potteri hulgateoorias , mis on ilma asendusaksioomita hulgateooria näide, nimetatakse von Neumanni ordinaalarve pseudoordinaalarvudeks .

Diskreetne Matemaatika - pld.ttu.ee

kuidas nimetatakse mingi hulga kõikide osahulkade hulka ? Hulga mõiste on üks nüüdisaegse matemaatika põhimõisteid. Lihtsustatult öeldes on hulk eri objektide kogum. Objekte, mis hulga moodustavad (hulka kuuluvad), nimetatakse selle hulga elementideks, kusjuures hulk võib sisaldada nii lõpliku (sealhulgas ühe) või …

Loeng 8 - courses.cs.ut.ee

kuidas nimetatakse mingi hulga kõikide osahulkade hulka ? küsimus 6 - Õige / Hinne 1,00 / 1,00 Kuidas nimetatakse mingi hulga kõikide osahulkade hulka ? ( sisesta ühesõnaline vastus ) Ajalugu Ametid Antropoloogia Arhitektuur Astronoomia Auto Biograafia Bioloogia Botaanika Eesti keel Ehitus Elektroonika Energeetika. Ergonoomika Filmikunst Filoloogia Filosoofia Füüsika Geograafia

Moodle KONTROLLKÜSIMUSTEGA TEST - hulgad I - Kontrolltöö

Kuidas nimetatakse hulka, milles sisalduvad kõik vaadeldavad hulgad?? – Universaalhulk Hulkade ühisosa on hulkade korrutamine ja selle tehte tulemuseks olev hulk on väiksem kui operanidideks olnud hulgad. Hulgaelementide loetelut esitatakse {loogsulgude vahel} Tühi hulk ja universaalhulk on iga hulga osahulkadeks – Väär ­Hulka ennast tähistatakse tavaliselt suurtähega ja hulga

Maailmapilt Flashcards | Quizlet

kokkuvõttev täisnimekiri kõikide teemade kordamisküsimustest pane tähele : siin on ainult k ü s i m u s e d , mitte ülesanded. Eksamimahust enamus on siiski ü l e s a n d e d.

www.diskmat.ee

kokkuvõttev täisnimekiri kõikide teemade kordamisküsimustest pane tähele : siin on ainult k ü s i m u s e d , mitte ülesanded. Eksamimahust enamus on siiski ü l e s a n d e d.

Hulk – Vikipeedia

sisaldavasse seltskonda. Joonistada mingi lubatavate ules~ oitude graaf. Praktiliste ulesannete lahendamisel v~oib k~oige keerulisemaks osutuda ulesande interpre-teerimine graa abil, s.t. otsustamine, kuidas de neerida graa tipud ja kuidas servad. Sellele j argnev ulesande lahendamine v~oib olla juba suhteliselt lihtne. 2.3. Ulesanne.

Tühi hulk - leiti 526 faili - Annaabi.ee

kuidas nimetatakse mingi hulga kõikide osahulkade hulka ? Mis on DISKREETNE MATEMAATIKA ? Millega Diskreetne Matemaatika tegeleb ?. . . T Ü. Mõiste diskreetne on teisiti väljendatav sõnadega???mitte pidev ehk Diskreetse matemaatika alla kuuluvad:. . . T. astmeline.. Järgnev joonis illustreerib mõisteid pidev ja diskreetne: Loogika. Lausearvutus. Loogikatehted. Loogikaseadused. Predikaadid..

Hulgaelemendid - leiti 9 faili - Annaabi.ee

Siis eksisteerib niisugune funktsioon f (mida nimetatakse valikufunktsiooniks) hulgalt X hulga X elementide ühendisse, et kõikide Y ∈ X puhul f(Y) ∈ Y. Et valikufunktsiooni olemasolu lõpliku hulga X korral on hõlpsasti tõestatav aksioomide 1–8 alusel, siis on valikuaksioomil tähtsust ainult teatud lõpmatute hulkade korral.

Zermelo-Fraenkeli aksiomaatika – Vikipeedia

kuidas nimetatakse mingi hulga kõikide osahulkade hulka ? Otsingule "osahulkade" leiti 19 faili Hulk ­ mingi arv elemente, mille vahel on leitav seos ­ klassifitseeritud elementide kogum. Hulk ­ samalaadsete objektide järjestamata kogum. Hulga esita Teoreetiline informaatika - Tallinna Tehnikaülikool. 81 allalaadimist 12. doc.

Tasakaalustatud toitumine | Sõnu seletav sõnastik

Hulga A kõigi osahulkade hulka tähistatakse P(A), s.t. P(A) = — {B \ B C Ä). Kui hulgas on mingi naturaalarvuga võrdne arv elemente, siis nimetatakse seda hulka lõplikuks. Tühja hulga

Osahulkade - leiti 19 faili - Annaabi.ee

Võimsuste võrratused (eelm. loengust) Def. Hulga A võimsus ei ole suurem kui B võimsus, kui hulgal B leidub selline alamhulk B 1 ⊆ B, et
silmahaigus o

oiltanking tallinn as

tartu ülikool kalkulaator

ohtuleht-ee

chester tallinn