funteqdiving.nl Tallinna ülikool kõrvaleriala

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil! tallinna ülikool kõrvaleriala Kõrvaleriala on moodul, mis võimaldab omandada täiendavaid teadmisi ja oskusi sellel erialal tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Kõrvaleriala minimaalne maht on 45 EAP-d ning kõrvaleriala kuulub alati kindla õppekava juurde.Kõrvaleriala õppeainetel võivad olla eeldusaineid, mille läbimine enne ainele registreerumist on kohustuslik.

Kõrvalerialad - Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil! tallinna ülikool kõrvaleriala Tallinna Ülikool on uuendusmeelne, oma liikmeid akadeemiliselt rikastav, Eestis hinnatud ning rahvusvaheliselt tunnustatud teaduse ja hariduse keskus. Väärtu

Antropoloogia (kõrvaleriala) | Tallinna Ülikool tallinna ülikool kõrvaleriala TALLINNA ÜLIKOOL Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus MATEMAATIKA, MAJANDUSMATEMAATIKA JA ANDMEANALÜÜS 2. Õppekava nimetus inglise keeles MATHEMATICS, MATHEMATICAL ECONOMICS AND DATA ANALYSIS 3. Kõrgharidustaseme õpe bakalaureuseõpe 4. Õppevorm(id) statsionaarne õpe 5. Õppeasutus(ed) Tallinna Ülikool 6. Õppekava maht (EAP) 180

Tehnikaõpetaja kõrvaleriala - Tallinna Tehnikaülikool tallinna ülikool kõrvaleriala Kõrvaleriala on moodul, mis võimaldab omandada täiendavaid teadmisi ja oskusi sellel erialal tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Näiteks õppides avaliku halduse ja riigiteadusteõppekaval, võid lisaks omandada ka rakendusliku majandusteaduse kõrvaleriala, kui sulle pakub huvi majandusanalüüs.

TALLINNA ÜLIKOOL Õppekava vorm Eesti keele ja kirjanduse kõrvaleriala on sulle, kui sind huvitab eesti keel ja kirjandus, kui pead tähtsaks meie rahvuskultuuri püsimist ja arendamist Eesti riigis ja sulle meeldib lugeda ilukirjandust. Kõrvaeriala valinult on sul võimalus süveneda eesti keele toimimisse, ajalukku ja struktuuri, õppida, kus asub eesti keel sugulas- ja teiste keelte hulgas ning kuidas varieerub eesti

Teoloogia | Tartu Ülikooli Usuteaduskond Teoloogia kõige laiemas tähenduses on mõtlemine küsimuste üle, mida tõstatavad erinevad religioonid. Aga teoloogia on ka mõtlemine küsimuste üle, mis tekivad religioonide kohta. Igal juhul peituvad teoloogia mõistes sõnad „jumal“ ja „sõna“. Teoloogia on uurimine, sõna puhul pühade tekstide uurimine. Näiteks kristlikus teoloogias loetakse ja uuritakse Piiblit vanaheebrea

Kõrvalerialad < Õppeinfo < Tudeng < Tallinna Filosoofia kõrvaleriala võimaldab sul rakendada aastatuhandetepikkust mõtlemistraditsiooni ja selles sisalduvaid mitmekesiseid mõtlemistehnikaid, et analüüsida ja mõtestada meid ümbritsevat maailma. Sellisena pakub filosoofia pidepunkte, kuidas paremini orienteeruda üha keerulisemas maailmas ja kuidas sealjuures oma elu sisukamalt ja tähendusrikkamalt elada.

Tallinna Ülikool, info - Perekooli Foorum Ülikool tühistab akadeemilisele puhkusele siirduva üliõpilase registreeringud õppeainetele, välja arvatud juhul, kui üliõpilane esitab koos akadeemilise puhkuse avaldusega nimekirja õppeainetest, millele ta oli akadeemilisele puhkusele minnes registreerunud ja mille läbimist soovib …

Ettevõtlus ja projektijuhtimine | Tartu Ülikool tallinna ülikool kõrvaleriala Antropoloogia kõrvaleriala aitab sul mõista, kuidas ja miks teatud protsessid ühiskonnas toimuvad ning kuidas inimesed end nende protsesside keskel tunnevad. Etnograafilise välitöö meetodi abil saad aru, milline on uuritavate inimeste endi arusaam ja seisukoht neid ümbritsevast maailmast.

Majandusteaduskond - Tallinna Tehnikaülikool Magistritaseme lõpuks põhikooli bioloogiaõpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks tuleb magistriastmes võtta juurde õppeained MLB7095 Bioloogia didaktika 6 EAP ja bioloogia kui kõrvaleriala praktika 3 EAP. Õppekava juht/kontaktandmed: prof Margus Pensa, margus.pensa@tlu.ee

Tallinna Ülikool tallinna ülikool kõrvaleriala RE: Tallinna Ülikool, info. Pedagoogika erialal humanitaarteaduste suunal on üks kõrvaleriala Inimeseõpetus ja teise (48EAP) saab valida ülikooli kõrvalerialade nimekirjast. Loodusteaduste suunal on kohustuslik kõrvaleriala keemia ja teise saab ise valida. Kõrvalainete ja -erialade nimekiri järgmiseks õppeaastaks on siin:

alkeemia taroskoop eesti päevaleht

tartu ülikool välispraktika

kino tallinn

ttü kirjalike tööde vorm

rent apartment tallinn