funteqdiving.nl Täiskoormus ttü

Õppeteenuste tasumäärad < Üldinfo < Sisseastuja < Tallinna täiskoormus ttü

Teie eesmärk on – olla edukas TTÜ tudeng, õppida korralikult, lõpetada nominaalajaga. Selleks on vaja muuhulgas tunda ja tunnetada enda tugevusi ja nõrkusi! Õppimine ülikoolis on regulaarne tegevus nagu kooliski, kuid siin puudub klassijuhataja, kooli mõistes „õpetaja“ (selle asemel on „õppejõud“), e-kool, jne.

ÕPINGUKORRALDUSEST TTÜ-s

Täiskoormus ja osakoormus. Täiskoormusega õppe korral täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks nominaalkoormuse kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75% iga õppetööst osa võetud semestri kohta alates viimasest immatrikuleerimisest või ennistamisest. TTÜ õppetegevuse eeskirjas on sätestatud, et üliõpilaste

PowerPoint Presentation

Täiskoormus ja osakoormus. Täiskoormusega õppe korral täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks nominaalkoormuse kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75% iga õppetööst osa võetud semestri kohta alates viimasest immatrikuleerimisest või ennistamisest. TTÜ õppetegevuse eeskirjas on sätestatud, et üliõpilaste

Presentatsiooni pealkiri

Mis organ on TTÜ nõukogu? 2. Millega tegeleb dekaan? 3. Kes nõustavad üliõpilast? 4. Mis on tüüpõpingukava? 5. Millistest õppetöö vormidest osavõtt on kohustuslik? 6. Mis on vabaaine? 7. Mis on vabaõppe moodul? 8. Mis on eeldusaine? 9. Milliseid vabaaineid saab õppida tasuta? 10. Millal ja mis põhjustel võib õppejõud

PowerPointi esitlus täiskoormus ttü

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Õppekoormus, tasuta/tasuline õpe < Abituriendile

TTÜ Küberneetika Instituudi arengukava 2008–2012 on vastu võetud teadus-nõukogu 27. märtsi 2008 otsusega nr 133 ja teda on muudetud teadusnõukogu 14. oktoobri 2011. a. otsusega nr. 188. Muutmise käigus pikendati arengukava kehtivus-aega 2015. aastani, lisati senisele arengukavale 7. peatükk, kaasajastati lisas 1 olev

Elektroonikainstituudi magistrandid ja doktorandid, täiskoormus ttü

Alates 01.08.2017 TTÜ IT Kolledž (kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonda) Infotehnoloogia teaduskonn dekaan – Gert Jervan. Kontrollitakse õppeaasta lõpus õppekava täitmist (kumulatiivses arvestuses täiskoormus 45 EAP-d ja osakoormuses 30 EAP-d õppeaastas).

Õpingukorraldus - Tallinna Tehnikaülikool

TTÜ Küberneetika Instituudi arengukava 2008–2012 on vastu võetud teadus-nõukogu 27. märtsi 2008 otsusega nr 133 ja teda on muudetud teadusnõukogu 14. oktoobri 2011. a. otsusega nr. 188. Muutmise käigus pikendati arengukava kehtivus-aega 2015. aastani, lisati senisele arengukavale 7. peatükk, kaasajastati lisas 1 olev

TTÜ nõustamisalaste teenuste rahulolu-uuring

TTÜ nõustamisalaste teenuste rahulolu-uuring 2013. Statsionaarses õppes õpib 85% vastanutest. Keemia- ja materjalitehnoloogia, matemaatika-loodusteaduskonna, mehaanika-teaduskonna ja TTÜ Tartu Kolledži vastajatest õppisid kõik statsionaarses 15% 15% 17% 27%TTÜ Tartu Kolledž (n=15) 47% 51% 59% 60% 67% 69% 77% 84%Matemaatika

Täiskoormus versus osakoormus

Täiskoormus versus osakoormus Nominaalkoormus semestri kohta ehk õppekava kohaselt semestris täitmisele kuuluv õppe maht on 30 Euroopa ainepunkti (EAP). Täiskoormusega õppes peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks koguma kumulatiivselt oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta alates viimasest

TTÜ Küberneetika Instituut

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

PowerPointi esitlus

Tea, mis on mis: tasuta ja tasuline õpe, täiskoormus ja osakoormus. Tasuta õppiva üliõpilase õpetamise kulud kannab ülikool. Tasuta õpe on TTÜ infotehnoloogia teaduskonna kõikidel erialadel täiesti võimalik, kui üliõpilane võtab endale kohustuse õppida sellise intensiivsusega, mida …

Täiskoormus versus osakoormus

Täiskoormus versus osakoormus Nominaalkoormus semestri kohta ehk õppekava kohaselt semestris täitmisele kuuluv õppe maht on 30 Euroopa ainepunkti (EAP). Täiskoormusega õppes peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks koguma kumulatiivselt oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta alates viimasest

kuidas kustutada stuudiumi kontot

kuidas lülitada välja reklaamide blokeerija

narva toopakkumised

poola köögimööbel tartu

suur o