funteqdiving.nl Ttü cum laude tingimused

Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine | Tartu Ülikool
Kehtestatud TTÜ nõukogu 20.06.2017 määrusega nr 8 Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2017/2018 õppeaastast Diplom kiitusega (cum laude) antakse rakenduskõrgharidusõppe, tingimused kokku lepingus arvestades käesolevas eeskirjas sätestatut. § 18.
TTÜ tudengid jagavad väärt mõtteid, mis - Praktik Cum Laude
Diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimused Diplom kiitusega (cum laude) antakse välja üliõpilasele: 1) kes läbis käesoleva määruse punktis 3 nimetatud õppekava täies mahus (sooritas õppekavas ettenähtud kohustuslikud eksamid, arvestused ja õppepraktika ning kaitses lõputöö);
2010 Detsember by TTÜ Tudengiajakiri - Issuu
Diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimused 1. Kõrgharidust andvad õppeasutused annavad välja kõrgharidust tõendavaid dokumente (diplomeid) kiitusega (cum laude
Kes me oleme? | OÜ Kiirgusohutus
Õppekava. Ülikooliõpingud toimuvad õppekavade alusel. Õpingute mahtu mõõdetakse Euroopa ainepunktides (edaspidi EAP).Üks EAP vastab 26 tunnile tööle, mille üliõpilane on õppeks kulutanud. Õppekava määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, sh õpiväljundid, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppekeele, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, lühikirjeldused
ALGTEKST-TERVIKTEKST Kehtestatud TTÜ nõukogu …
TTÜ mehaanikateaduskonna infokiri nr 12 (september 2014) 2/6 Autasustamine TTÜ teenetemedaliga „Mente et manu“ Mehhatroonika eriala magistriõppe cum laude diplo-miga lõpetanud Kristjan Maruste pälvis TTÜ teene-temärgi „Mente et manu“ mitmekülgse panuse eest TTÜ tudengielu rikastamisel, Formula Student Team
Praktik Cum Laude - Haridus - Tallinn, Estonia | Facebook
Talvel 2002 on TTÜ-l 367 lõpetajat, neist 12 cum laude, magistreid 49 . Humanitaarteaduskond . Helena Aruste . Infotehnoloogia teaduskond . Jüri-Indrek Klooren . Irina Kossitsina . Heiko Vainsalu . Majandusteaduskond . Alice Noormägi . TTÜ Kõrgem Majanduskool . Meelis Alamöldri. Riina Alt. Anna Karpovitš. Merje Lilleväli. Liis Nimik
Eksamid ja arvestused | Tartu Ülikool
Diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimused (1) Diplomi kiitusega (cum laude) võib välja anda isikule: 1) kes on täitnud õppekava täies mahus; 2) kes kaitses lõputöö või sooritas lõpueksami hindele «A» ja 3) kelle keskmine kaalutud hinne on 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid.
Õppekorraldus < Õppeinfo < Tudeng < Tallinna
Laulab TTÜ Akadeemiline Naiskoor. Kõneleb matemaatika-loodusteaduskonna dekaan professor Tõnis Kanger. Laulab TTÜ Akadeemiline Naiskoor. Cum laude diplomi saab, ning auraamatusse annab allkirja Jaanika Aavik. Cum laude diplomi saab, ning auraamatusse annab allkirja Jaanika Aavik.
Agu Uudelepp – Vikipeedia
Enamikule õppekavadele võetakse eritingimusel vastu Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava leppega liitunud ülikoolide bakalaureuseõppe või sellele vastava kvalifikatsiooni cum laude lõpetanud, kes on läbinud õppekavas kehtestatud eeldusained või kelle varasemad õpingud on tunnistatud eeldusainete nõuetele vastavaks.Loe lähemalt
Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!
"Eks ta omajagu raske oli muidugi: teha see töö kahe väikese lapse kõrvalt, aga kuna magistritöö kirjutamine on väga huvitav protsess, mille käigus saab ka ise tõsiselt palju teada, siis see tasus neid küünlaid," tunnistab eile TTÜ magistrantuuri cum laude lõpetanud Kerli Veski, laulja Anne Veski tütar.
tööpakkumised kujundajale

pärnu kasutatud mööbel

tallinn sunrise

otto von bismark

järva mängud